newrologiq

Онкология

Какво е да си невролог? Какво е да поемаш отговорност за здравето на други хора, да знаеш, че от твоите предписания зависи не само бъдещето на конкретен пациент, но и неговата личност – способността му да усеща, да комуникира, да твори?

Акушерство и гинекология

Акушерство и гинекология

Специалност АГ представлява съвкупност от компетенции и умения, които се реализират в лечебно-диагностична, профилактична, методична, експертна, научна и преподавателска дейност по отношение на: физиологичните процеси оплождане

УРОЛОГИЯ

Урология

Урологията е клон от медицината, който се занимава с диагностика, лечение и профилактика на заболяванията, засягащи пикочно-половата система на мъжете и пикочната система у жените. Името на тази специалност е комбинация от гръцките думи οὖρον (ouron) „урина“ и λογία (logia) „наука за“.

internal diseases

Вътрешни болести

Не е възможно да се изброят всички заболявания, които влизат в обсега на вътрешните болести. Ето примери, съобразени с връзката между уврежданията и жизненоважни органи, системи и процеси в човешкото тяло:

newrologiq

Неврология

Какво е да си невролог? Какво е да поемаш отговорност за здравето на други хора, да знаеш, че от твоите предписания зависи не само бъдещето на конкретен пациент, но и неговата личност – способността му да усеща, да комуникира, да твори?

ortopedi-ve-travmatoloji-ilke-cerrahi-estetik

Ортопедия

Подробна информация за операции на големи и малки стави, видовете реконструктивна костно – ставна хирургия и реконструктивна и пластична хирургия на опорно – двигателния апарат. Списък с необходимите изследвания преди операциите и лекарите, които ги извършват.

d6f80d10-9e7b-4550-a478-61b6c289ea4e

Бариатрична хирургия

Информация за хирургичното лечение на болестното затлъстяване и трите основни вида интервенции – ръкавната гастректомия, интрагастрален балон и байпасна гастректомия, както и в кои болници се предлагат те. Запознайте се с лекарите, които извършват тези манупулации и какви изследвания са необходими.

11111111111111111111

Ин Витро оплождане

Подробна информация за Ин витро оплождане, етапите на Ин витро оплождането, видове лечения, рискове при Ин витро лечението, факторите за успех на лечението, прием в болницата, видове изследвания за лечението, цени на изследванията и на Ин витро процедурата, информация за специалистите, които извършват процедурите.