Рак на шийката на матката

Какво представлява рака на шийката на матката?

Рак на шийката на матката (или цервикален рак) е злокачествено заболяване на най-долната част на матката, която се отваря във влагалището. Той се причинява в огромния брой случаи от вирус, наречен човешки папиломен вирус (Human Papilloma Virus – HPV).

Симптомите при рак на шийката на матката

Преканцерозите и ранните стадии на рака на шийката на матката не са придружени с клинични симптоми. Заболяването се проявява в напреднал стадий, когато шансовете за лечение са значително по-ниски. Основните признаци на напреднал стадий са:

  • кървене извън менструалния период
  • по време на гинекологичен преглед
  • кървене след настъпване на климактериума
  • болки по време на полов акт
  • болки в таза
  • цялостно неразположение и отслабване на организма

Диагностика на рак на шийката на матката

Ракът на маточната шийка се диагностицира първо чрез цитонамазка. Ако резултатът показва белези на преканцерозни клетки се прави колпоскопия и биопсия. Също така се прави абразио на цервикалния канал и при хистологично доказване на рака на маточната шийка се извършват и т.нар. образни методи – ултразвукови изследвания, компютърно томографско изследване с контраст, ядрено-магнитен резонанс и рентген.

Стадии на развитие на рак на шийката на матката

Двата стадия на развитие според инвазивността са:

Карцином in situ – това е неинвазивен рак на маточната шийка, който хистологично е рак, но биологично все още е предрак. Клетките при карцином in situ са изменени, но все още не са достигнали стадия на типичните ракови клетки. Потенциално премалигнената трансформация и анормалния растеж (дисплазия) на клетките на повърхността на шийката на матката се означава като цервикална интраепителиална неоплазия. Цервикалната неоплазия обикновено е лечима. При недиагностицирани и нелекувани болни тази неоплазия се превръща инвазивен рак.

Инвазивен карционом – ракови клетки с инвазивен растеж и склонност към метастазиране. С появата на неспецифичните оплаквания, се посещава гинекологичния кабинет и се открива рака вече в напреднал стадий.

Лечение на рак на шийката на матката

Хирургично лечение – хирургично отстраняване на матката (хистеректомия). При млади пациентки с малки по размер тумори, може да се приложи минимално инвазивна хирургична процедура, която да запази възможността за износване на плода. Тази процедура се нарича „радикална вагинална трахелектомия с лапароскопскa тазова лимфаденектомия”.

Лъчетерапия – лъчетерапия, при която за унищожаване на раковите клетки, се използва високо енергийно рентгеново или друго лъчение. Тя може да се извърши с помощта на апарат, разположен извън тялото, бомбардиращ тумора или чрез радиоактивно вещество, което се внася посредством нишка, катетър или друг в или около канцерозния участък.

Химиотерапия – която включва употребата на медикаменти спиращи растежа и развитието на раковите клетки. Тя може да бъде приложена перорално (прием на медикаменти през устата) или инжекционно.

 

 

×

Изследвания за Ин витро

Може да информирате предварително какви изследвания се правят за Инвитро