Ортодонтия

Ортодонтията е клон на науката, който се занимава с корекция на криви зъби и премахване на несъвместимости в зъбите, челюстта и лицето. С корекцията на струпването на зъбите, се осигурява важна естетика и се допринася за здравето на устната кухина и зъбите. Чрез премахване на кривината, тези зони се почистват по-лесно и ефективно, като по този начин се предотвратява гниене и заболявания на венците. В допълнение, захапката на зъбите и челюстите помежду им ще се подобри, което ще доведе до по-здравословна дъвкателна функция. Когато децата са на приблизително 7 години, те трябва да бъдат прегледани от ортодонт.

Ортодонтските стъпки за лечение са:

  • Фиксирани ортодонтски апарати – това е форма на лечение със скоби, закрепени върху зъбите. Скобите могат да бъдат направени от метал или порцелан. Зъбните порцеланови скоби не създават дискомфорт и са естетически.
  • Подвижни ортодонтски апарати – това са апарати, които пациентът може да поставя и сваля сам. Те се прилагат в по-прости случаи.
  • Ортопедия на челюстите – това е ортодонтско поле, което има за цел да коригира влошените отношения на долната и горната челюст със специални апарати, прикрепени към лицето в ранна възраст.

Ортогнатична хирургия.

В случаите, които не могат да бъдат коригирани чрез ортодонтско или ортопедично лечение, се прилага ортогнатична хирургия. Нарушенията на челюстта и лицето могат да бъдат вродени или да се поябят по-късно поради злополуки и заболявания. Несъответствието на челюстите една с друга и с лицето, причиняват както естетически, така и функционален дискомфорт. С усъвършенстваните технологии и хирургични техники тези нарушения могат да бъдат коригирани.

Скоби.

В някои прости случаи, без използването на скоби, кривината на зъбите може да бъде коригирана чрез използването на прозрачни форми. Необходимо е да носите тези специфични за пациента форми, които ще се сменят на всеки две седмици, приблизително 20 часа на ден. Всяко лечение изисква средно 60 чифта (долна горна челюст) различни коригиращи форми. Времето за лечение е близо до времето за лечение с брекети. То варира между 6 месеца и 24 месеца в зависимост от случая.

Ортодонтия за възрастни.

Няма възрастови ограничения за ортодонтско лечение. Ортодонтското лечение може да се прилага на всеки, чиито зъби са здрави. Освен това сега скобите са изработени от порцелан с цвят на зъбите. По този начин никой не може лесно да забележи брекетите. Лечението продължава между 3 месеца и 30 месеца, в зависимост от проблема и възрастта на пациента.

×

Изследвания за Ин витро

Може да информирате предварително какви изследвания се правят за Инвитро