Керамични инлеи

Какво представляват инлеите?

Инлеят е подобен на естетичната пломба, но се изработва в зъботехническа  лаборатория и е нужно вземане на отпечатък. Той е направен изцяло от керамика, поради което притежава здравина, съизмерима със зъбните тъкани и много добра естетика. Когато голяма част от зъба е засегната от кариес и възстановяването му с фотополимерна пломба може да компрометира механичната му здравина по време на  дъвчене, то тогава се прибягва към поставянето на инлеи.

Видове инлеи в зависимост от материала, от който са изработени:

 • естетичните инлеи – те възстановяват анатомичната форма, функцията и естетиката на зъба. Естетичните инлеи биват фотополимерни, порцеланови и металокерамични.
 • неестетичните инлеи – те се изработват от метални сплави (лети пломби) и възстановяват само анатомичната форма и функцията на зъба. Най-често се поставят на дъвкателни зъби, които не се виждат при усмивка

Как протича процедурата за поставяне на инлей?

 • първото посещение при зъболекар – зъбният кариес се почиства, както при поставяне на обикновена пломба. Отстраняват се всички увредени зъбни тъкани и ако зъбът е витален, се изработва подложка за защита на пулпата (нерва).
 • изпиляване на зъба за инлей – кухината на зъба се дооформя и трябва да има дивергиращи стени, равни, с ясни граници
 • взема се отпечатък – взема се отпечатък от зъбите и се изпраща в лабораторията и кухината на зъба се запълва с временна пломба
 • залепване на готовия инлей – временната пломба се отстранява, зъбът се почиства добре и се изпробва готовият инлей, който трябва да приляга точно към кухината на зъба. Проверява се захапката.

Предимства на инлеите:

 • инлеите запазват функциите си много по-дълго от обикновените пломби (в продължение на повече от 10 години).
 • инлеят запазва всички здрави тъкани на зъба (при коронката изисква изпиляване на всички околовръстни стени на зъба)
 • осигуряват плътно запечатване между зъба и обтурацията, като по този начин предотвратяват образуването на вторичен кариес
 • с инлеите се постига по-прецизно и по-дълготрайно възстановяване на постоянните детски зъби
 • керамичните инлеи не променят цвета си под въздействието на вредните фактори
×

Изследвания за Ин витро

Може да информирате предварително какви изследвания се правят за Инвитро