Ин Витро оплождане

You are here:

Най-краткият път към желаната рожба

Така медиците наричат усъвършенстваните разновидности на асистираната репродукция – инвитро оплождането (IVF, от in vitro fertilization) и интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид в яйцеклетка (ICSI от intracytoplasmic sperm injection). До тези процедури се стига след преминаване през определени етапи.

Предварителни изисквания

Според Наредба №28 на МЗ за дейности по асистирана репродукция (обн. в ДВ., бр.55, от 6 юли 2007 г., с последно изменение, обн. в ДВ, бр.34 от 15 април 2014 г.) двамата партньори трябва да представят в съответното специализирано лечебно заведение резултати от кръвни тестове, доказващи отсъствието на следните полово-преносими заболявания: СПИН, сифилис, хепатит В и хепатит С. Изискват се още лабораторен анализ на влагалищен секрет и цитонамазка за жената; микробиологично изследване на еякулат от мъжа. Задължително партньорите подписват декларация за информирано съгласие, с която заявяват, че са осведомени относно същността и провеждането на IVF и ICSI.

Стимулация на яйчниците

Обикновено, по време на цикъл в женската полова система се отделя една годна за оплождане яйцеклетка. За по-ефективна асистираната репродукция обаче, са нужни повече зрели яйцеклетки. С такава цел се извършва стимулация на яйчниците чрез подходящи медикаменти. При нея се следват определени схеми, известни като стимулационни протоколи.

За т.нар. спонтанен протокол (съвпада с естествения цикъл на жената) не са необходими лекарства или те се ползват в минимални количества, за кратко време. По правило узрява 1 яйцеклетка.

Чрез лимитираната схема се цели образуване на по-малко от 4 годни за оплождане яйцеклетки.

Най мащабна е контролираната овариална хиперстимулация (КОХ). При нея се формират от 4 до 15 яйцеклетки с добро качество.

Според продължителността си схемите се делят на дълга и къса. Дългата започва с потискане на яйчниковата функция от 21-ия ден на предходния менструален цикъл. Продължителността на КОХ по този протокол е 20-25 дни. Късата схема стартира от втория ден на менструалния цикъл и обхваща 10-12 дни.

Дозата и времетраенето на медикаментозното въздействие зависят от много фактори: здравословно състояние на жената, възраст, тегло и други особености. Стимулирането задължително протича под медицинско наблюдение, като се правят лабораторни тестове. При анализите трябва да се има предвид, че за старт на цикъла се приема първият ден на ясно изразено менструално кървене. Ако то е настъпило вечерта, за начало се смята следващият ден.

Как се извършва контролирана овариална стимулация (КОХ)

За да узреят повече яйцеклетки, с което се увеличава възможността за ефективно оплождане, яйчниците се стимулират по схема чрез подходящи медикаменти. По време на този процес пациентката е под лекарско наблюдение. Правят се лабораторни тестове, с чиято помощ се проследяват кръвните нива на хормона естрадиол и на лутеинизиращия хормон. С ултразвук се преценява размерът на образуваните фоликули. Определя се броят им, както и дебелината на маточната лигавица. КОХ се прилага до отчитане на следните резултати:

  • Маточната лигавица е достигнала дебелина минимум 8 мм;
  • Част от яйчниковите фоликули са придобили диаметър от 18 мм;
  • Нивата на естрадиол са съответни на броя на нарастващите фоликули (над 250 пикограма на милилитър за фоликул).

При такива условия КОХ се прекратява и на жената се инжектира хормон, който е характерен за бременността. Нарича се човешки хорион
гонадотропин (HCG). Целта е да започне процес на узряване на яйцеклетките. Обичайно хормонът на бременността се въвежда ден и половина преди да се направи пункция на фоликулите . Няколко дни преди тази процедура се извършват лобораторни изследванния:

  • пълна кръвна картина (ПКК);
  • скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ);
  • ниво на глюкозата в кръвта;
  • количество на чернодробни ензими (АСАТ и АЛАТ);
  • оценка кръвосъсирването чрез измерване на протромбиновото време;
  • определяне концентрацията на фибриноген;
  • оценка на коагулационните фактори XII, XI, IX, VIII, X, V, II (т.нар. АРТТ) и др.

Данните се приемат за реални в рамките на около седмица.

Фоликуларна пункция

Преди тази хирургична намеса задължително се провежда консултация с анестезиолог и кардиолог. Пациентката попълва въпросник относно предходни операции, отрича или посочва хронични заболявания, както и прояви на алергия към медикаменти и други проблеми. Прави се кардиологична преценка на непосредствено проведена ЕКГ и току-що измерено кръвно налягане. Ако е необходимо, се анализират резултатите от други, допълнителни изследвания.

Стартът. Ден и половина преди пункцията  на жената се инжектира човешки хорион-гонадотропин. Задължително е тя да преустанови приема на храна и течности в рамките на 22 часа преди очакваната интервенция. В лечебното заведение пациентката постъпва час преди процедурата и там й се правят три манипулации за улесняване на оперативния достъп – тоалет, при който се премахва окосмяването в урогениталния триъгълник, клизма, за да се изчисти ректумът (дебелото черво) и поставяне на абокат с цел вливания, ако се налагат.

Същност на пункциятаПод венозна упойка и ултразвуков контрол се въвежда през вагината аспирационна игла. Тя достига до яйчниците, от които се аспирират фоликули. Така изтеглените фоликули се изследват в специализирана лабораторията, където се определя броят на годните за оплождане яйцеклетки. Процедурата се прилага и на двата яйчника. Тя е сравнително безопасна и безболезнена. Провежда се за около 20 минути.

След интервенцията. Вода и храна могат да се приемат най-рано 2 часа след направената пункция. Пациентката остава под медицинско наблюдение в рамките на 4 часа, като се следят пулса, кръвното налягане и общото й състояние. При някои жени може да се появят позиви за повръщане, леки болки в таза и коремната област, както и слабо кафеникаво кървене, което зацапва бельото. Ако оплакванията се засилят, необходима е незабавна консултация с лекуващия лекар. Той осведомява жената и за по-нататъшните процедури.

Вземане на семенна течност от мъжа

Това се прави в деня на пункцията. Еякулатът се придобива чрез мастурбация в специално помещение, снабдено с подходящи стимули. За да са повече годните за оплождане сперматозоиди, мъжът трябва да се въздържа полово в период от 3 до 5 дни
преди процедурата. По-дълго, например 10-дневно въздържание не се препоръчва, защото в такива случаи е възможно сперматозоидите да влошат оплодителната си способност. Пет дни преди процедурата мъжът не бива да приема алкохол в големи количества (допустимият минимум е чаша бира или вино). Задължително е, преди мастурбация, да се следват азбучните хигиенни правила (измиване на ръцете и гениталиите със сапун и топла вода и подсушаване с чиста кърпа.) Семенната течност се събира в стерилен контейнер. Ако по някаква причина партньорът не може да я отдели в деня на пункцията, процедурата се провежда по-рано. Еякулатът се замразява и се пази в криобанка. В деня на пункцията той се размразява и обработва с цел получаване на достатъчна концентрация от качествени сперматозоиди.

Ако се налага ползване на донорски оплодителни клетки, предварително жената се запознава с цялата информация за дарителите в криобанката (с тяхната раса, националност, цвят на косата и очите, ръст, тегло, кръвна група и др.). Предварително донорите се подлагат на генетичен скриниг, за да се изключат наследствени заболявания и се изследват за полово-преносими инфекции.

Спермалната банка разполага с необходимите сертификати и отговаря напълно на всички законодателни изисквания за страната, в която е ситуирана.