Прием в болницата

Местоположение:

Блок С

1-ви етаж: Център за Ин витро, Урология и Андрология

2-ри етаж: Лаборатории за Ин витро, Андрология, Ембриология и AR – GE

6-ти етаж: Стаи за настаняване на пациенти ( те са под медицинско наблюдение преди и след процедурите)

Пристигане на рецепция:

При първо посещение в болницата е необходима регистрация на рецепция и потвърждение на предварително записан час за преглед . На рецепция е необходимо да се даде информация, която включва: възраст на пациентите, професия, актуални снимки, адрес по местоживеене, телефон за контакт и e-mail. На базата на тази информация се създава лично досие на пациентите, в което се отбелязва цялата информация преди, по време и след Ин витро оплождането. Консултантите от рецепция след това насочват пациентите към приемния кабинет за преглед.

Каква информация съдържа личното досие?

  • лична информация, която включва: имена, телефон за контакт, снимки, адрес по местоживеене и e-mail
  • информация за всички изследвания, които се правят на пациентите
  • HSG – ренгенови снимки
  • лабораторни резултати, които са отчетени преди, по време и след лечение

След приключване на лечението досието на всеки пациент се съхранява в архива на болницата и в компютърната система за регистрирани пациенти.

Първа консултация с лекар / медицинска сестра

На тази консултация се обсъждат въпроси, които са свързани основно с предишни Ин витро опити, заболявания ( на пациентите или на член от семейството), налични изследвания. Прави се преглед за да се прецени състоянието на лигавицата и да се види яйчниковия резерв. Целта на тази консултация е да се добие представа за състоянието на пациентите и да се постави диагноза. В края на консултацията всеки пациент получава подробна информация как ще се процедира по време на лечението и какви медикаменти е необходими да се приемат.

Стаи за настаняване на пациентите:

Стаите за настаняване на пациентите са разположени на етаж 6 в сградата. Те са обзаведени и оборудвани за нуждите на предстоящите процедури. Разполагат и с вещи за лично ползване от пациенти, които включват: нощница, чехли, боне, лакочистител, несесер с игли и конец за шиене, ножичка, четка и паста за зъби и безплатен интерент достъп.

×

Изследвания за Ин витро

Може да информирате предварително какви изследвания се правят за Инвитро