Лечение на хидроцефалия

Хидроцефалията е заболяване на централната нервна система, което се проявява самостоятелно или съпровожда различни вродени малформации, възпалителни, травматични, генетични, обменни и други заболявания.

Какво представлява хидроцефалията?

Под термина хидроцефалия се разбира увеличение на количеството на циркулиращата в мозъчните вентрикули и/или субарахноидното пространство цереброспинална течност, известна още като ликвор. Тя  представлява хидродинамично нарушение, като причината за акумулиране на по-голямо количество ликвор може да бъде увеличената му продукция, отклонения в неговата циркулация или нарушение в неговата резорбция. Всяка от тези причини може да доведе до нарушаване на нормалния баланс, който поддържа определено ниво на цереброспиналната течност в мозъка и да доведе до съответната симптоматика.

Видове хидроцефалия

Комунициращата хидроцефалия – тя се причинява от блок в оттичането на церебро-спинална течност след напусканена вентрикуларната система.

Некомунициращата хидроцефалия – тя се причи нява от блок в оттичането на церебро-спинална течност през един или повече от акведуктите (отточни канали), свързващи отделните вентрикули.

Диагностициране на хидроцефалия

  • Преглед при специалист
  • Ултразвуковото изследване – при него се използват високочестотни вълни е сравнително безвредно изследване, което може да бъде използвано при откриване на хидроцефалия при новородени.
  • Ядрено-магнитен резонанс – при това изследване се използват радио вълни и магнитно поле, за да се получи триизмерен образ на мозъка.
  • Лумбална пункция –взема се малко количество от гръбначномозъчната течност. При изследването на течността може да бъде открито повишеното налягане.

Лечение на хидроцефалия

Хирургичното лечение е единствен избор на терапия за лечение на хидроцефалията. Използват следните хиругични методи:

Поставяне на шънт – представлява операция, която в зависимост от конкретния пациент включва поставяне на вентрикулоперитонеален, вентрикулоартериален, лумбоперитонеален шънт.

Вентрикулостомия – този метод ссе прилага се рядко и се състои в създаване на отвор в дъното на вентрикула за по-лесното отичане на цереброспиналната течност

Лумбална пункция – тя се прилага при комуникираща хидроцефалия, като се използва с диагностична и лечебна цел

Вентрикуларен дренаж

 

 

 

×

Изследвания за Ин витро

Може да информирате предварително какви изследвания се правят за Инвитро