Лечение на Паркинсон

Какво представлява болестта на Паркинсон?

Болестта на Паркинсон е хронично и бавно прогресиращо дегенеративно заболяване, което започва най-често след 55 г. и засяга еднаква и двата пола. Причините за болестта са свързани с дегенеративен процес в структура от средния мозък, съдържаща допаминергични неврони. В резултат от засягането на нервните клетки се стига и до загуба на изключително важното за двигателната система вещество допамин, което на практика е невромедиаторът, предаващ импулсите за осигуряване на нормалните движения на индивида. С други думи – болестта буквално срива цялата нервна система на човек.

Рискови фактори за появата на Паркинсон:

 • наследственост/генетична предиспозиция
 • фактори на средата – живот в селски райони
 • пиене на вода от кладенци
 • излагане на пестициди и хербициди или комбинация от няколко причини

Симптоми при Паркинсон:

 • Треперене – то може да се прояви и в състояние на покой, а не само при физическа активност. Този симптом се проявява по различно време, влошава се по време на стрес и изчезва при сън. Често болестта започва от едната половина на тялото и чак след няколко години се разпространява и върху другата страна. Треперенето може също да засегне и други части на тялото като езика (трептене на неговите мускули), устните или брадичката.
 • Стегнатост в мускулите – обикновено тя е по-изразена за едната страна на тялото. Болният усеща скованост в тялото и съпротивление при опит да раздвижи крайниците.
 • Забавяне на движенията – прости иначе движения се извършват с повече усилия и изискват повече време. Променя се походката, болният започва да върви с по-ситни и бавни стъпки, прегърбва се. Изменя се и почеркът, като писането става с по-дребни букви.
 • Изчезва автоматизмът на движенията – елементарни и несъзнателни движения като мигане, усмихване и жестикулация също могат да бъдат повлияни от болестта. Понякога болните придобиват втренчен, сякаш апатичен и равнодушен вид.
 • Влошено обоняние – според последните изследвания влошеното обоняние също може да е знак за ранен Паркинсон.

Диагностициране на Паркинсон

Диагнозата се поставя от клиничната история на пациента и неврологичното изследване. Винаги трябва да се има предвид, че някои лекарства могат да имат странични ефекти, които имитират болестта на Паркинсон, наречена паркинсонизъм.

 • Кръвна биохимия
 • ЯМР

Днес Паркинсонът може да бъде диагностициран дори в ранния период с метода Dat-Scan.

 • Метода Dat-Scan – това е метод за изобразяване, който показва, че допаминовите клетки остават активни в мозъка чрез маркиране на допамин с радиоактивно вещество. С него се разбира дали болестта се дължи на нормалното стареене или на различни заболявания. В допълнение с метода Dat-Scan могат да се правят прогнози за хода на болестта на Паркинсон, т.е. дали ще бъде бавен или бърз.

Методи за лечение на Паркинсон

Медикаментозно лечение – Симптомите при Паркинсоновата болест възникват, когато количеството на веществото допамин в мозъка силно намалее поради смърт на нервните клетки, които го произвеждат. Антипаркинсоновите медикаменти принадлежат към различни групи и  облекчават тези симптоми чрез 3 основни механизма:

 • повишаване на нивата на допамин в мозъка
 • стимулиране на допаминовите рецептори
 • блокиране на ензими, които разграждат допамин

Дълбока мозъчна стимулация Друг метод за симптоматично повлияване е дълбока мозъчна стимулация (ДМС). ДМС е хирургичен метод за симптоматично лечение на пациенти с болест на Паркинсон, които са с недобър ефект от пероралните медикаменти. Представлява имплантиране на електроди в точно определени дълбоко разположени мозъчни структури – базални ганглии, които са свързани с пулсов генератор (обикновено се поставя под кожата в областта на гръдния кош). Чрез електродите се осъществява високочестотна стимулация на мозъчни структури, свързани със симптомите при болестта на Паркинсон.

Определянето на най-подходящия метод за лечение на напреднала болест на Паркинсон е  комплексно и строго индивидуално за отделния пациент и се прави от лекар с нужната квалификация. Лечението е свързано е със  стремежа за повлияване на различните симптоми на заболяването при конкретния пациент, преценка на рисковете, показанията и противопоказанията за лечение.

 

×

Изследвания за Ин витро

Може да информирате предварително какви изследвания се правят за Инвитро