Лечение на сънна апнея

Какво представлява сънната апнея?

Сънната апнея представлява многократно повтарящи се спирания на дишането по време на сън. Последствията от тях са ниско ниво на кислорода в кръвта и нарушено качество на съня. При дългогодишно боледуване се повишава риска от сърдечно-съдови заболявания и инциденти (инфаркт и инсулт), метаболитни нарушения (захарен диабет, висок холестерол, висока пикочна киселина, затлъстяване) и централно-мозъчни нарушения (висока дневна сънливост, проблеми с паметта и концентрацията, раздразнителност, депресия). Сънната апнея е хронична болест, която се развива с години и често протича със симптоми, които болният не усеща, не осъзнава или за които не знае. Тя е опасна за човека най-вече с усложненията, до които води.

Видове сънна апнея:

Обструктивна сънна апнея (ОСА) – характеризира се с чести спирания на дишането по време на сън, заради отпускане на мускулите в задната част на гърлото и последвано от блокиране на дихателните пътища. Спадането на кислорода в кръвта вследствие на това задушаване възбужда мозъка и предизвиква едно кратко събуждане което спящият не си спомня и дори не осъзнава, че се е случило. Микросъбуждането служи на организма да изпрати импулс до колабиралите мускули, да се повиши тонусът им и да се отпушат горните дихателни пътища. Така дишането се възстановява и болният продишва. В допълнение на това може да се наблюдава шумно хъркане, което в един момент затихва и спира за известно време, след което последва едно шумно прохъркване и възстановяване на дишането за известно време, а след него – ново спиране на дишането.

Централната сънна апнея – тя е по-рядко срещана и  при нея механизмът на апнеите е друг. Болният спира да диша, защото центърът на дишането в мозъка му блокира за известно време, а това води до блокиране на дихателната мускулатура (мускулите на гръдния кош и диафрагмата). Когато дихателната мускулатура не се движи, тогава и белият дроб не се обдишва и движението на въздуха в дихателните пътища спира.

Симптоми при сънна апнея:

 • спирането на дишането по време на сън
 • Неспокойствие по време на сън
 • Хъркане
 • Често уриниране
 • Изпотяване
 • Суха уста
 • Рефлукс
 • Главоболието
 • Забравата
 • разстройството на концентрацията
 • депресията
 • неспособността да се събуждате енергично сутрин
 • прекомерната сънливост и умора

Какви усложнения може да предизвика сънната апнея?

Нелекуваната сънна апнея увеличава риска за:

 • Развитието на високо кръвно налягане, сърдечен удар, инсулт, затлъстяване и диабет
 • Развитието или влошаването на сърдечна недостатъчност
 • Развитието на сърдечни аритмии
 • умора – дължи се на честите събуждания през нощта и може да доведе до намаляване на концентрацията на работното място или по време на шофиране, което може да доведе до сериозни инциденти

Диагностика на сънна апнея

Тестът за сънна апнея е най-важната стъпка в откриването и лечението на заболяването. Тестът за сънна апнея се нареча „полисомнография“. Полисомнографията е високоспецализирано изследване, което е златен стандарт в диагностиката на повечето заболявания на съня. Тя дава възможност за комплексната им оценка, като по този начин осигурява не само  максимално точна и коректна диагностика, но и обективизира последиците от даденото заболяване или наличието на придружаващи нарушения на съня. Това се постига благодарение на информацията от различни сензори:

 • Електроенцефалография (ЕЕГ) – дава информация за структурата на съня и ЕЕГ феномени (напр. епилепсия) по време на сън
 • Електроокулография (ЕОГ) – е необходима за определяне фазите на съня
 • Дву-канална електромиография (ЕМГ) – необходима за определяне фазите на съня и при диагностика на специфични нарушения като поведенчески разстройства по време на сън
 • Едноканална електрокардиография (ЕКГ)– за отчитане на ритъмно-проводни нарушения по време на сън и оценка на негативния ефект на заболяванията на съня върху сърцето.
 • Сензори за движения на краката – за диагностика на периодични движения на краката по време на сън.
 • Ороназална канюла – отчита дишането по време на сън и неговите нарушения (апнеи, хипопнеи).
 • Абдоминален и торакален колан – отчитат дихателните усилия по време на сън. Чрез тях се прави различаване на централни от обструктивни апнеи и хипопнеи.
 • Пулсоксиметрия – оценка на кислородния статус и промените, настъпващи в следствие на нарушенията на дишането по време на сън.

Методи за лечение на сънна апнея

Радиочестотна индуцирана термотерапия (RFITT) – тази хирургична процедура за извършване на тонзилотомия е хирургичен метод, при който променлив ток, генериран с висока честота, се предава на тъканта, за да се отстрани чрез специални сонди. В зависимост от избрания режим, хирургът може да изреже или коагулира тъканта. Предимството на коагулацията в сравнение с конвенционалната техника за изрязване на скалпел е едновременното спиране на кървенето чрез запушване на малки кръвоносни съдове. С помощта на тази процедура е възможно тъканта да се загрее до приблизително 70 ° C и, ако е необходимо, да се направи коагулационен разрез. Последицата от тази коагулация е свиването на тъканта. В зависимост от избрания тип приложение, обемът на сливиците може да бъде намален с до около 75% чрез интратонзиларно приложение в смисъл на свиване. Ако режимът на директен разрез е избран за прилагане вместо коагулация, резултатът от тонзилотомията е сравним.

CPAP терапия – CPAP означава Continuous Positive Airway Pressure – Постоянно Положително Въздушно Налягане. CPAP терапията е най-препоръчваното и най-ефективно лечение на сънната апнея. CPAP апаратът осигурява въздух при постоянно предписано налягане, чрез тръба и външна за пациента маска. CPAP осигурява постоянен въздушен поток, който задържа дихателните пътища отворени, така че непрекъснатото дишане се поддържа по време на сън. Това елиминира епизодите на апнея и позволява на пациента да се наслади на спокоен сън. Налягането на въздуха се определя по време на изследването на съня лекарят е този, който трябва да зададе стойностите.

×

Изследвания за Ин витро

Може да информирате предварително какви изследвания се правят за Инвитро