Артроскопска хирургия

Артроскопска хирургия

Артроскопията е метод, който осигурява диагностика и лечение на заболявания и наранявания в ставите чрез визуална проверка на ставите с помощта на оптични устройства. Артроскопията се извършва с няколко малки разреза на кожата и причинява много малък белег,чрез тази операция се наблюдава по-бързо подобрение в сравнение с отворената операция. Операцията отнема около 1 час и пациентът се изписва няколко часа след операцията. Пациентът може да стъпва на крака след операцията и да шофира 3 дни по-късно. Шевът не трябва да се отстранява, тъй като се изхвърля с разтворим материал.

Видове артроскопски операции:

  • артроскопия на коляно
  • артроскопия на рамо
  • артроскопия на ръка
  • артроскопия на глезен
  • операция на хрущял
  • операция на менискус
  • операция на сухожилие
  • трансплантации на хрущял

Всички операции в болница „Мемориал Аташехир“ в Истанбул се извършват с помощта на най-добритесъвременни хирургични техники.