Травми

Бързи и добри резултати при често срещани наранявания са възможни само със съвременни и ефективни методи за лечение. Техника на функционална фиксация, вместо класически твърд и тежък гипс  се използва в случаите, които не се изисква операция. Това е нова техника на мазилката, която позволява по-малко носене и не тежи на мускулната функция. Използваната тук мазилка, не причинява сърбеж или алергии и позволява лесно къпане и дори плуване в морския басейн.

Костни стимуланти:  При фрактури на малки кости, времето на заздравяване се съкращава наполовина с ултразвукови вълни.

Затворени интрамедуларни техники за закрепване: Това са техниките, прилагани при повечето фрактури на дългите кости на краката, ръцете и фрактури на тазобедрената става, направени без отваряне на линията на фрактурата, през 2-3 см разрези, които скъсяват лечебното време.

Малки инвазивни операции, извършени с артроскопска помощ: При някои от вътреставните фрактури, позволяващи фиксиране без отваряне на ставата. По този начин те са техниките, които намаляват възможността за скованост на ставите, която може да възникне след операция, и съкращават времето за постигане на пълна функция и физическа терапия.

Протезна хирургия: Това са приложенията, които дават шанс на възрастните хора да се движат отново. Прилагат се при фрактури на тазобедрената става, рамото и им дават възможност да се придвижат още на следващия ден.

Радикални големи операции:  С фиксиращи материали и хирургични техники в радикалните операции се позволяват, успешни резултати в случаите, когато възможностите за лечение са били ограничени в миналото. Като например фрактури на големи тазове и натрошаване на големите стави.