Артроскопия на коляното

Артроскопията на коляното е една често използвана хирургическа процедура. При нея се осъществява диагностика и лечение на вътреставни увреждания на колянната става. Процедурата се осъществява чрез малък разрез, през който се въвежда оптична система в коляното, която е свързана с монитор. По този начин става възможно хирургът детайлно да огледа структурите в ставата. При установяване на увредени тъкани е възможно отстраняването или възстановяването им чрез инструменти (ножици, шейвъри, сонди и др.) въведени през още един или няколко допълнителни малки достъпа.

Кога се прави артроскопия на коляно?

 • при разкъсан менискус – в повечето случаи се премахва част от увредения менискус. Менискусите представляват хрущялни структури, които поемат механичния стрес върху коляното. Те се намират между костните краища, изграждащи колянната става. Менискусите често се увреждат при различни видове травми, обичайно по време на спорт. Възможно е и възстановяване на увредения менискус, което изисква по-разширена процедура с по-дълъг период на възстановяванев
 • възстановяване на предна кръстна връзка – Предната кръстна връзка е една от четирите основни връзки на коляното. Тя играе основна роля за стабилността на коляното. Пациенти, които имат увреда на тази връзка се оплакват от чувство на нестабилност, „поддаване”  в коляното, като при някои по-тежки случаи дори им е трудно да се придвижват нормално. В повечето случаи възстановяването на тази увреда се извършва с артроскопска техника.
 • плика-синдром – Пликата представлява остатъчна тъкан от феталното развитие, която някои хора имат в колянната си става. При дразненето й се получава болкова симптоматика, която се нарича плика-синдром. Артроскопското лечение на това състояние се състои в отстраняване на възпалената тъкан.
  • Някои случаи с повтарящи се луксации (изваждане) на капачката биха могли да се лекуват чрез артроскопия
  • При някои травми се получава увреждане на хрущялното покритие на колянната става, което би могло да се лекува артроскопски чрез хондропластика, имплантация на хондроцити и хрущялен трансфер.

Преди операцията

Вашият хирург може да поиска от Вас да се консултирате с личния лекар, за да се уточнят някои здравословни проблеми, отнасящи се до бъдещата операция. Ако имате някои специфични здравословни проблеми, може да бъде необходимо по-обстойно изследване преди операцията. Важно е да се информира за лекарства, които се приемат, тъй като някои от тях трябва да бъдат спрени преди операцията. Стандартните изследвания, които са необходими преди прием в лечебното заведение са:

 • Кръвни изследвания
 • ЕКГ
 • рентгенография на бял дроб и сърце
 • евентуално ядрено магнитен резонанс

Как протича операцията?

Продължителността на операцията е около един час, но това зависи и от спецификата на всеки един случай. При колянната артроскопия анестезията може да бъде локална (обезчувствяване на коляното), регионална (обезчувствяване на целия засегнат крайник) или обща. При първите два вида упойка е възможно да проследите операцията на монитор по време на самата процедура.  След анестезия, най-често спинален блок (обезчувствяване от кръста надолу), чрез един или два малки разрези се прониква в ставата с помощта на два накрайника. Единият накрайник е оптична система, свързана с монитор, а другият е работен (сменяем), с които се извършват съответните процедури. Обикновено в ставата се поставя стерилен разтвор, чрез който тя се почиства и се дава възможност за по-обстоен оглед. След приключване на процедурата, накрайниците се изваждат и разрезите се зашиват. Най-често се поставя дренажна система (тръбичка с контейнер) в ставата, която се отстранява на следващия ден. Обикновено операцията изисква престой в болницата за 1-2 дни, като е възможно приемът в лечебното заведение да е в деня на самата интервенция.

Възстановяване след операцията

На първия ден след операцията се сменя превръзката и се отстранява дренажната тръбичка. След преценка за общото състояние пациентите могат да бъдат изписани със съответните указания. Възстановяването след артроскопия на коляно е по-бързо, в сравнение с „откритата” операция на коляно с по-голям разрез. Въпреки това е важно да се следват стриктно указанията на хирурга, след изписването. Предписаните лекарства за профилактика на тромбозата (антикоагуланти) трябва да се приемат за определен период след изписването. Препоръчаително е  да се държи крака на високо за да се намали болката и отока. Превръзката трябва да се поддържа чиста и суха.

Контролни прегледи

Контролни прегледи по назначение от лекуващия лекар за смяна на превръзките ще се извършват през 2-3 дни. Обикновено след изписването има определен период с изискване за ненатоварване на крайника и придвижване с патерици, в зависимост от вида на проведената операция. Рехабилитацията на мускулите около колянната става е важен етап след самата операция, от който зависи благополучния изход от лечението. Профилиран рехабилитатор дава указания още в клиниката. При някои по-големи интервенция е нужно да се посети рехабилитационен център.

Резултати

При атроскопски процедури в областта на коляното, освен при реконструкция на предна кръстна връзка, връщането към обичайните Ви занимания и работа ще бъде възможно след 6-8 седмици, а понякога път дори и по-бързо. Препоръчва се избягването на тежки физически натоварвания за по-дълъг период. Добрият резултат от артроскопията на коляното зависи, както от тежестта на увреждането, така и от правилно проведената рехабилитационна програма и сътрудничеството на пациента.

×

Изследвания за Ин витро

Може да информирате предварително какви изследвания се правят за Инвитро