Рак на пикочния мехур

Какво представлява рака на пикочния мехур?

Ракът на пикочния мехур представлява неконтролиран растеж и делене на част от образуващите мехура клетки, които са престанали да се влияят от контролните механизми на организма. В над 90% от случаите раковият процес произхожда от епителните клетки на пикочния мехур, като най-често произхождат от клетките на преходноклетъчния епител, които се срещат и в уретерите, бъбреците и част от уретрата.

Видове рак на пикочния мехур

Типовете рак на пикочния мехур са:

Уротелиален карцином – съставлява около 90% от всички ракови заболявания на пикочния мехур. Той започва в уротелиалните клетки (епителните клетки), намиращи се в лигавицата на пикочния мехур (от вътрешната страна на пикочния мехур).

Плоскоклетъчен карциномсквамозните клетки (плоските клетки) се развиват в лигавицата на пикочния мехур в отговор на дразнене и възпаление. С течение на времето тези клетки могат да станат ракови.

Аденокарцином – този вид тумор представлява около 2% от всички видове рак на пикочния мехур и се развива от жлезистите му клетки.

Сарком – саркомът започва в мастните или мускулните слоеве на пикочния мехур.

Дребноклетъчен анапластичен карцином – дребноклетъчният анапластичен карцином е рядък тип рак на пикочния мехур, който често се разпространява в други части на тялото (метастазира).

Рискови фактори за поява на рак на пикочния мехур

Ролята на редица рисковите фактори за развитието на тумори на пикочния мехур:

 • Тютюнопушенето е водещ рисков фактор – Карциногените, съдържащи се в тютюневия дим, проникват в кръвта чрез белите дробове, след което се филтрират през бъбреците и се отделят в урината в пикочния мехур. Заболяемостта от тумори на пикочния мехур сред пушачите е четири пъти по-висока в сравнени с тази при непушачите.
 • Работа в среда с химически вредности – тези вредности са ароматни амини, бензидин, бетанафтиламин използвани в бояджийството. Рискови са и производствата в каучуковата, петролна, кожарска и текстилна промишленост. На риск са изложени и машинисти, печатари и шофьори. Комбинирането на професионални вредности и тютюнопушене значително увеличава риска.
 • Инфекциите и травмите причинени от манипулации и камъни на пикочните пътища се сред рисковите фактори, водещи често до развитие на плоскоклетъчни тумори на пикочния мехур.
 • Завишена заболяемост от тумори на пикочния мехур се наблюдава сред лекуваните с цитостатика Cyclophosphamid и изложените на радиация. Предполага се, че при разграждането на Cyclophosphamid в организма се отделят токсични продукти, които увреждат уротелните клетки.

Честотата на заболяването е по-висока сред мъжете, отколкото при жените, а над 60% от болните са възрастта 65 и 85 години.

Симптоми при рак на пикочния мехур

Ракът на пикочния мехур може да има следните симптоми или признаци:

 • Болка или усещане за парене при уриниране
 • Често уриниране
 • Усещане за необходимост от уриниране много пъти през цялата нощ
 • Усещане за необходимост от уриниране, но без да може да се уринира
 • Болка в долната част на гърба от едната страна на тялото

Диагностициране при рак на пикочния мехур

Най-често диагнозата рак на пикочния мехур се поставя, докато се търси причината за наличие на кръв в урината, поради която пациента търси лекарска помощ. Изследвания, които се прилагат при тези обстоятелства са:

анализ на урината – проба от урината се дава за анализ, при който може да се потвърди кървенето в урината и да се потърсят други причини за него освен рак

цитологично изследване на урината – взетата урина за това изследване се центрофугира и се изследва под микроскоп от патолог, като се търсят ракови клетки в нея. При откриване на ракови клетки диагнозата рак на пикочния мехур може да се постави с високо ниво на сигурност, но по-ранните форми на рак могат да се изпуснат и липсата на ракови клетки в урината не отхвърля наличие раков процес

ултразвуково изследване – може да открие раковия процес в стената на пикочния мехур, както и други причини за наличие на кръв в урината като уголемена простата, камъни в пикочната система

интравенозна урография – изследването се извършва като венозно се инжектира контрастно вещество, което чрез кръвообращението достига до бъбреците. Контрастното вещество и неговото движение могат да се наблюдават непосредствено след поставянето му с помощта на рентгенови лъчи.

компютърна томография (КТ, Скенер) и магнитен резонанс (ЯМMR) – могат да откриват малки по големина тумори и се използват за определянето на стадия на раковия процес

цитоскопия – изследването представлява вкарване на специален уред, наречен цистоскоп, през уретрата в пикочния мехур. Уредът е снабден с камера и чрез него се  наблюдава пикочния мехур отвътре и се взема биопсия от всеки съмнителен участък.

Лечение на рак на пикочния мехур

Оперативно лечение

Използват се основно три метода на оперативно лечение:

 • трансуретрална резекция – При този метод с оптичен инструмент наречен резектоскоп се влиза в пикочния мехур и с високо честотен електрически ток се изрязва тумора под оптичен контрол. Този метод е особено подходящ за неголеми повърхностни тумори и тези с частично проникване в мускулатурата.
 • радикална цистектомияОперация, при която се отстранява пикочния мехур заедно с простатната жлеза, семенните мехурчета и тазовите лимфни възли. Отвеждането на урината след отстраняване на пикочния мехур се осъществява по два основни начина: създаване на нов резервоар от различни сегменти на червата и отвеждане на пикочопроводите на кожата на корема, от където урината се отвежда в колекторни торбички. Методът е подходящ за лечение на инвазивни тумори на пикочния мехур, при които е възможно радикално отстраняване на тумора.
 • частична резекция – Операция, при която се изрязва част от мехурната стена засегната от тумор. Тази операция е подходяща само за случаите (6% – 10%) с неголяма злокачественост, неголеми размери и ограничен само в един участък от мехурната стена, даващ възможност туморът да се отстрани до здраво.

Страничните ефекти от оперативното лечение включват: кървене, чревна обструкция, инфекции, флебити, импотентност при мъжете в случаите с радикална цистектомия и сексуални проблеми при жените от стеснена вагина. С по-малка травматичност и усложнения се отличава трансуретралната резекция, при която болничния престой е не повече от 1-2 дни.

Лъчелечение – използват се високо-енергийни рентгенови лъчи или други видове радиация, с които се унищожава туморната клетка. Облъчването на тумора може да се осъществи по два начина:

 • чрез източници на радиация извън тялото (перкутанна лъчетерапия)
 • чрез радиоактивни материали (радиоактивни игли, капсули, катетри) поставени в тумора или т.н. интерстициална брахитерапия

Лъчетерапията може да се приложи преди оперативното лечение с оглед намаляване на туморния размер или след него, за да унищожи евентуално останали неотстранени по време на операцията туморни клетки. При напредна ли тумори не подлежащи на оперативно лечение лъчетерапията се използва за намаляване симптомите от болки и кървене. Страничните ефекти  от лечението включват обща отпадналост, податливост към инфекции, гадене и повръщане, диарични изпражнения понякога придружено с кървене, често и болезнено уриниране, сексуални проблеми.

Химиотерапия – използват се медикаменти, които убиват туморните клетки. При туморите на пикочния мехур химиотерапията може да се приложи с инжектиране по венозен път и с вкарване през пикочния канал в пикочния мехур – т.н. интравезикални инстилации. Химиотерапията по венозен път се използва при напредналите тумори. Тя може да се използва преди оперативното лечение с оглед да намали размера на тумора и да унищожи евентуални лимфни разсейки и в този случай се нарича неоадювантна химиотерапия. Химиотерапията приложена след оперативно лечение се нарича адювантна химиотерапия и се използва с оглед предотвратяване на рецидиви на заболяването. Страничните явления от химиотерапията по венозен път включват: намалена резистентност към инфекции, разязвяване лигавицата в устата, загуба на апетит, гадене, повръщане, отпадналост, косопад.

 

 

×

Изследвания за Ин витро

Може да информирате предварително какви изследвания се правят за Инвитро