Рак на тестисите

Какво представлява рака на тестисите?

Ракът на тестисите представлява злокачествено образувание на тестиса /семенник/. Среща се относително рядко, но засяга млади мъже. По-голямата част от засегнатите са между 20 и 40 годишна възраст. В 90% от случаите на рак на тестисите, туморите произтичат от зародишните или т.нар. герминативни клетки.

Причини за появата на рак на тестисите

Причините за развитие на рак на тестисите са неизвестни, но изследванията показват, че определени фактори повишават риска от заболяването:

крипторхизъм – през ембрионалното развитие тестисите се намират в коремната кухина и нормално преди раждането се спускат до крайната си позиция в скротума. Този процес се нарича descensus (десценсус). Нарушенията в хода му, могат да доведат до задържане на тестиса на различно ниво по пътя му към скротума, състояние, което се нарича крипторхизъм.

рак на тестисите в миналото – при мъже имали рак на единия тестис се наблюдава увеличен риск от развитие на рак и на другия тестис

фамилна обремененост – наличие на това заболяване при други членове на семейството

прием на естроген от майката по време на бременност – наблюдава се от 2,8 до 5,3% по-висока от средната честота на заболели от рак на тестисите, сред децата на такива майки

други фактори – травми и инфекции на тестисите също се свързват с повишен риск от заболяване на рак на тестисите, но връзката им със заболяването не е добре проучена

Симптоми при рак на тестисите

Ракът на тестисите се открива от самите болни. При откриване на някой от следните симптоми болните трябва да се потърсят лекарска помощ:

 • безболезнена бучка или уголемяване на тестисите
 • болка или дискомфорт в областта на тестисите (рядък симптом на )
 • чувство на тежест в областта на тестисите
 • тъпа болка в долната част на гърба, малкия таз

Поради късното откриване на заболяването, някои пациенти, при посещението си при лекаря се оплакват и от симптоми, дължащи се на метастазирането (разпространението) раковия процес в други части на тялото:

 • болки в гърба – разпространение в задната част на корема с обхващане на нервни коренчета
 • кашлица, кръвохрачене, задух – поради метастази в белите дробове
 • костна болка – поради метастази в костите
 • намаляване на апетита, повръщане, гадене – поради метастази в областта зад дванадесетопръстника

Видове рак на тестисите

Туморите на тестисите биват три основни групи:

Герминативно клетъчни тумори

 • семиномни тумори
 • несеминомни тумори – тератом, хорионкарцином, ембрионален карцином

Негерминативно клетъчни тумори – лайдингово клетъчен тумор, сертолиево клетъчен тумор

Смесени тумори – карциноидни тумори, малигнени липоми

Диагностика на рак на тестисите

Диагностичните тестове, които се назначават за откриване на рак на тестисите, включват:

 • ехография на тестисите
 • кръвни тестове – те могат да покажат увеличени нива в кръвта на маркери за туморния разтеж в тестисите

За откриването на метастази на раковия процес в други части на тялото могат да се назначат и други образни изследвания:

 • рентгенография на гръдния кош
 • компютърно-томографско (КТ) изследване на корема и малкия таз

Стадии на развитие на рак на тестисите:

Стадиите, които определят развитието на тумора са:

1-ви стадий – наличие на тумор, разположен в тестиса

2-ри А стадий – наличие на тумор с метастази в ретроперитонеума до 2 см

2-ри В стадий – метастази в ретроперитонеума от 2 до 5 см

2-ри C стадий – метастази в ретроперитонеума над 5 см

3-ти стадий – метастазите излизат извън ретроперитонеума и се разпространяват в черен дроб, бял дроб, мозък, бъбреци

 Лечение на так на тестисите

В над 90% от случаите (особено, когато е открит рано) ракът на тестисите е лечим. Като методи на лечение се прилагат хирургичната операция, лъчелечение и химиотерапия. Вида на лечението зависи от вида на тумора (семином, несемином), стадия на заболяването, възрастта на болния и се определя от онкокомисия, която се състои от хирург, онколог и лекар-лъчетерапевт.

Оперативното премахване на засегнатия тестис (орхидектомия)По време на хирургичната операция се взима биопсия (взимане на материал за микроскопско изследване), а след нея се правят и образни изследвания (КТ, рентгенография) за определяне на стадия на заболяването и определяне хода на следоперативното лечение. Ако пациентът желае, по козметични причини, може да се постави протеза (изкуствен тестис) по време на същата операция. Протезите не се препоръчват в случаите, когато туморите обхващат стената на скротума или има наличие на инфекция.

Операция със запазване на тестиса – операцията, запазваща тестиса може да се предприеме при определени обстоятелства, когато туморната формация обхваща двата тестиса, пациента е с един тестис или при развитие на нов тумор в другия тестис, известно време след първоначалния. Прилагането на такава консервативна операция се ограничава при тумори с големина до 2см. При около 80% от пациентите претърпели операция, запазваща тестиса, се наблюдава тестикуларна интраепителна неоплазия, която се счита за предшественик на развитие на нов туморен процес и при откриването ѝ трябва да се обсъди започване на лъчелечение или оперативно пълно отстраняване на тестиса. Тестикуларна интраепителна неоплазия се открива с повишена честота при всички рискови групи за развитие на рак на тестисите. Ако се открие и се остави нелекувана, съществува риск от 50% да прогресира до рак на тестисите в следващите 5 години.

Химиотерапията – при нея се използват лекарства, убиващи раковите клетки. Химиотерапията при пациентите с рак на тестисите обикновено се прилага като допълнително лечение след операция, но при случаите на напреднал раков процес се прилага като първоначално лечение. Страничните ефекти от химиотерапията са различни при различните лекарства и дозите, в които се прилагат. Нежеланите реакции към химиотерапията включват гадене, загуба на коса, умора, повръщане, кашлица, задух, кожни реакции и други. Наблюдават се и нарушения в продукцията на спермата, които при повечето пациенти са обратими.

Лъчелечение – при него се използват лъчи с висока енергия, които убиват раковите клетки. Съществуват два вида лъчелечние:

 • 1-ви вид лечение – машина извън тялото излъчва лъчи насочени директно към раковите клетки.
 • 2-ри вид лечение – използват се радиоактивни субстанции намиращи се в игли, перли и други, които се поставят директно в тялото, в самия тумор или около него.

Начинът на прилагане на лъчелечение се определя от вида на лекувания рак и неговия стадий. Тъй като несеминомите са слабо чувствителни към облъчването, мъжете болни от този вид рак на тестисите не се подлагат на лъчелечние.

По време на облъчването на раковите клетки, се облъчват и нормалните клетки, което обуславя наличието на странични ефекти. Страничните ефекти от лъчелечнието включват загуба на апетит, гадене и диария, както и нарушения в продукцията на сперма (при повечето пациенти, тя се възстановява до 1-2 години). Силата на страничните ефекти от лечението зависи от прилаганата доза.

Тъй като лечението на ракът на тестисите може да доведе до безплодие, може преди започването му да се остави сперма в банка за съхранение.

×

Изследвания за Ин витро

Може да информирате предварително какви изследвания се правят за Инвитро